Tin tức chính

Chính sách hỗ trợ cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù...

Tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất, Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII ngày 26/8/2021 đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phân cấp nguồn kinh phí thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và chính...

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên toàn quốc

Ngày 23/8/2021, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 1102/CĐ-TTg về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên toàn quốc. Nội dung cụ thể:

Doanh nghiệp, người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 có thể làm thủ tục để được hỗ trợ trên Cổng Dịch vụ công...

Ngày 06/8/2021, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có Công văn 2582/LĐTBXH-VP triển khai các dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng dịch vụ công Quốc...

Công điện về việc hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và tăng cường thực...

Ngày 20/7/2021, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Công điện số 05/CĐ-LĐTBXH về việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch...

Quyết định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Ngày 07/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19:Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg có 11 chương, 46...

Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao...

KẾ HOẠCH V/v triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.  Thực hiện Nghị...

Một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 đã và đang tác động, ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân, Chính phủ quyết nghị thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người...

Mười hai chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, nhiều chính sách cụ thể được ban hành nhằm hỗ trợ người lao động và người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội thảo Thí điểm chi trả chính sách trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt

Ngày 26/01, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức hội thảo "Thí điểm chi trả chính sách trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt". Đây là hoạt động mang tính truyền thông nhằm thực hiện chủ trương của Bộ Lao động – Thương binh...

THÔNG BÁO THỜI GIAN TUYỂN CHỌN ỨNG VIÊN HỘ LÝ, ĐIỀU DƯỠNG ĐI LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN THEO CHƯƠNG TRÌNH EPA

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Cục Quản lý lao động ngoài nước tổ chức buổi tư vấn, tuyển chọn ứng viên hộ lý, điều dưỡng đi làm việc tại Nhật Bản theo Chương trình EPA.Thời gian: Vào lúc 8 giờ 00, ngày 05/01/...

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2021

Chiều ngày 24/12/2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2021. Tham dự Hội nghị có Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh...